O nás
 

Komplexní lesnická a poradenská činnost ve správě a obhospodařování lesních majetků

Lesnickou činností se zabývám od roku 1983 – u státních lesů, po roce 1989 tuto činnost provozuji na ŽL. Vlastním ŽL na obory: Lesnická činnost, práce s motorovou pilou, nákup a prodej zboží. Vlastním licenci na výkon funkce odborného lesního hospodáře, která umožňuje provádět veškerou odbornou správu lesů a komunikovat se státními orgány v souvislosti s dotacemi na pěstební činnost.

Pěstební činnost

Zajišťuji kompletní servis prací v pěstební lesnické činnosti – vypracování projektů pěstební činnosti, zajištění těchto prací, dále zajištění materiálního zázemí – tj. sadební materiál, chemické prostředky, další lesnický materiál. Dále pak zajištění podkladů pro lesní hospodářskou evidenci.

Těžební činnost

Zajišťujeme kompletní servis těžebních prací – od projektů, přes zajištění provedení prací – těžba JMP, soustřeďování dřeva po zajištění dodávek, odvozu dřeva.

Výkup a prodej dřevní hmoty

Podstatnou částí činnosti naší firmy je správa lesů v majetku obcí. Pro tyto vlastníky zajišťujeme celkový servis lesnických činností, včetně zajištění přímých prodejů dřevní hmoty. Touto činností se zabýváme od roku 1992.

Správa lesů v majetku obcí

Provádíme výkup hotových sortimentů dřeva, odkup lesa i s pozemkem. Provozuji manipulační sklad na manipulaci surového dříví – od slabé hmoty po silné dřevo v surovém stavu. Provádíme prodej hotových sortimentů dřeva, prodej palivového dřeva.

Poradenství v lesnictví

Jde o vypracovávání projektů lesnických činností – jak pěstební, tak těžební, zajišťování materiálního zajištění těchto činností, dále zprostředkování jednání s OLH z řad LČR, s.p., vypracování podkladů a žádostí o poskytnutí státních dotací v lesnických pěstebních činnostech.