Odborný lesní hospodář
 

Vlastním licenci na výkon této funkce – registrovanou pod číslem : 2/2003/FO. Tuto činnost provádím pro lesy ve vlastnictví obcí a pro soukromé vlastníky lesů.