Poradenství v lesnictví
 

Jde o vypracovávání projektů lesnických činností – jak pěstební, tak těžební, zajišťování materiálního zajištění těchto činností, dále zprostředkování jednání s OLH z řad LČR, s.p., vypracování podkladů a žádostí o poskytnutí státních dotací v lesnických pěstebních činnostech.