Těžební činnost
 

Poskytjeme kompletní servis těžebních prací – od projektů, přes zajištění provedení prací – těžba JMP, soustřeďování dřeva po zajištění dodávek, odvozu dřeva.

- vyznačování těžeb, vypracování sortimentace těžeb
- vypracování číselníků vytěžené hmoty, zajištění její evidence v LHE
- zajištění těžby, přiblížení a prodeje dřeva
- vyhotovení dodacích listů