Výkup a prodej dřevní hmoty
 

Provádíme výkup hotových sortimentů dřeva, odkup lesa i s pozemkem. Provozujeme manipulační sklad na manipulaci surového dříví – od slabé hmoty po silné dřevo v surovém stavu. Provádíme prodej hotových sortimentů dřeva, prodej palivového dřeva. V našem manipulačním skladu můžete koupit.

- Hranolovka - surovina na výrobu hranulů latí desek...
- Vláknina, dřevovina- surovina pro papírny na výrobu štěpků a buničiny
- Paletové dříví- materiál na výrobu palet, paletových přířezů
- Palivové dřevo - palivové a krbové dříví v délce 1m nebo kratší (50 cm, 40 cm, 33 cm, 25 cm)
- Palivový odpad z manipulace - palivové dřevo nestandardních délek